Кваліфікаційні характеристики

Професійний стандарт методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти окреслює наступні загальні компетентності:

 • здатнiсть адаптуватися до умов освітнього середовища;
 • здатність до академічної та професійної мобільності;
 • здатність нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень;
 • здатність до комунікацій у межах професійної діяльності;
 • здатність використовувати та взаємодіяти з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у житті суспільства;
 • здатність ефективно управляти робочим часом;
 • здатність виявляти лідерські якості;
 • здатність реагувати на можливості та ідеї і перетворювати їх у цінності для інших;
 • здатність виконувати звичні професійні дії в більш ефективний спосіб, діяти в нестандартних ситуаціях;
 • здатність проявляти креативність та творчість у професійній діяльності;
 • здатність працювати в команді, здатність запобігати конфліктним ситуаціям,
 • здатність діяти як відповідальний громадянин і повною мірою брати участь у соціальному житті;
 • здатність бути відкритим до різноманітності культурного самовираження, поважати його, а також дотримуватися етичних норм та бути відповідальним щодо інтелектуальної та культурної власності;
 • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися.

Цим же стандартом регламентовано перелік трудових функцій (професійних компетентностей):

 • Здатність вивчати, аналізувати і дотримуватися вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері освіти
 • Здатність розробляти концепції та програми розвитку ЗП(ПТ)О, річні (перспективні) плани, плани методичної роботи та роботи методичних (циклових, предметних комісій)
 • Здатність організовувати роботу методичного кабінету та координувати діяльність методичних (циклових, предметних) комісій у ЗП(ПТ)О
 • Здатність організовувати інструктивно-методичні наради, педагогічні ради в ЗП(ПТ)О та інші науково-практичні заходи
 • Здатність організувати роботу педагогічних працівників щодо оновлення освітніх програм, робочих програм з навчальних предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, розроблених навчально-методичних комплексів
 • Здатність ефективно взаємодіяти з працівниками ЗП(ПТ)О, науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та професійної діяльності
 • Здатність організовувати процес безперервного професійного розвитку педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, підвищення рівня їхньої педагогічної майстерності
 • Здатність надавати допомогу педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання здобувачів освіти, створенні методик проведення навчальних занять і позанавчальних заходів та вдосконалення освітнього процесу
 • Здатність консультувати педагогічних працівників у розроблені авторських навчальних програм, створення та видання друкованої/електронної продукції
 • Здатність здійснювати організаційний та методичний супровід атестації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О
 • Здатність ефективно взаємодіяти з науковими, педагогічними, іншими освітніми установами та роботодавцями
 • Здатність організовувати, проводити та аналізувати результати діагностування професійного розвитку педагогічних працівників і моніторингу якості освітнього процесу
 • Здатність вести електронний/паперовий документооблік та систематизувати результати методичної роботи у ЗП(ПТ)О
 • Здатність ефективно взаємодіяти з роботодавцями, громадськими організаціями, фондами тощо для організації освітнього процесу
 • Здатність організовувати дослідно-експериментальну роботу в ЗП(ПТ)О та здійснювати її науково-методичний супровід
 • Здатність узагальнювати та впроваджувати в освітній процес результати інноваційних проєктів, наукових досліджень, позитивних педагогічних практик

Корисні матеріали

Закони України

Постанови Кабінету міністрів України

Нормативні документи Міністерства освіти України