Переглянули: 255
2 0
Час на читання:3 Хвилин, 32 Секунд

Напередодні міських виборів, які відбудуться 25 жовтня  варто пригадати, що Д. І. Багалій у 1917-1921рр. був достатньо успішним мером Харкова. Очолювати місто Д. І. Багалію довелося за нелегких умов Першої світової війни, коли стан різних галузей міського господарства і рівень життя мешканців міста неухильно погіршувалися. У цій ситуації Д. І. Багалій зміг проявити неабиякі організаторські й політичні здібності: місто не лише виживало в умовах війни, але й розвивалося. Саме за його головування успішно функціонували і розширювали свою мережу введені раніше в дію міська електрична станція, трамвай і водогін, до них під’єднувалися нові абоненти.

Дмитро Іванович Багалій (7.ХІ.1857 – 9.ІІ.1932) ― один з найвідоміших харків’ян, видатний український історик і громадсько-політичний діяч. Він є автором більше 200 наукових праць, книг Історія міста Харкова за 250 років його існування” та “Історія Слобідської України”, він також багато років очолював Харківський університет, Харківську міську думу. 

Виставка висвітлює внесок Д.І. Багалія у вивчення історії Слобожанщини та України в цілому, значення його постаті для розвитку, збереження й примноження української культури.

Перед будівлею Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна встановлені пам’ятники математику Олександру Ляпунову й історику Дмитру Багалію. Показово, що Дмитро Іванович зображений на пам’ятнику з книгою “История города Харькова за 250 лет его существования”, написаною у співавторстві з Д. П. Міллером, що свідчить про сприйняття його передусім як історика, і, до того ж, історика міста й регіону, літописця-краєзнавця ― творця ідентичності сучасних харків’ян.

Книга Д. І. Багалія “Історія міста Харкова за 250 років його існування” – це історична монографія про фундаментальну історії Харкова за 250 років. На основі архівних документів, статистичних даних в книзі викладено історію міського самоврядування, перетворення Харкова на великий економічний центр, дано вичерпні відомості про розвиток освіти, науки, літератури, журналістики, театру, мистецтва, промисловості, ремесел, торгівлі.

Писалася книга понад 10 років і вийшла до 250-річчя міста в двох томах-фоліантах (перший том – у 1905 році, другий – у 1912 році). До другого тому прикладений  альбом, який складається з 30 таблиць, що включають в себе плани м. Харкова, знімки  вулиць, будівель міста, а також портрети видатних  діячів міста.

В 1993 році було випущено друге видання цієї книги, репринтне , тобто яке повністю повторювало перше видання. Завдяки цьому книга стала доступною для широкого колу читачів.

У 2004 р. до 350-річчя міста вийшла в світ книга “Історія міста Харкова ХХ століття”. Це колективна наукова монографія, яка описує картину життя Харкова за останні сто років. Таким чином, літопис нашого міста, започаткованій Д. І. Багалієм, продовжується.

На виставці представлена ще одна книга Д. І. Багалія “Історія Слобідської України”. Ця книга – один з кращих творів у науковому доробки Д. І. Багалія, квінтесенція его багаторічних розвідок з історії краю. На сьогодні це єдина цілісна робота з історії Слобожанщини, що охоплює період з моменту його заселення приблизно до початку ХХ ст.

Чекаємо Вас в бібліотеці!   

Багалей Д.І. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год) / Багалей Д.І., Миллер Д.П. : ист. моногр. 2-х т.Т.1. – Репринт.изд. – Харьков, 1993. – 572 с.http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002294
Багалей Д.І. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год) / Багалей Д.І., Миллер Д.П. : ист. моногр. 2-х т.Т.2. – Репринт.изд. – Харьков, 1993. – 982 с.http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002099
Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей : прил. ко 2-му т. “Истории города Харькова” / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. – Харьков: 1993. – 36 с. : ил.http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002093
Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Харків: “Дельта”: 1991. – 256 c. : ілhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000017
Історія міста Харкова XX століття: присвячується 350-річчю міста Харкова / О. Н. Ярмиш [та ін.] ; худож. І. В. Осипов. — Х.: Фоліо: Золоті сторінки, 2004. — 686 с.http://library.kpi.kharkov.ua/ru/node/1922