Loading...
БІЦ ДНЗ РЦПО БТ ХО > Математика > Сертифікаційна робота з математики

Сертифікаційна робота з математики

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році здобудуть повну загальну середню освіту, вивчають математику на рівні стандарту та не планують вступати до закладів вищої освіти, мають вибрати математику (завдання рівня стандарту) для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а випускники, що вивчають математику на профільному рівні та/або планують вступати до закладів освіти, мають вибрати математику для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерело: https://testportal.gov.ua/matematyka-2021/

Зміст сертифікаційної роботи з математики визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з математики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Математика (завдання рівня стандарту)

Сертифікаційна робота з математики (завдання рівня стандарту) містить 28 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 50. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Під час визначення результатів учасники отримають лише оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту).

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–16). Завдання має основу та п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав_ла і позначив_ла відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 17–20). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.0, 1, 2, або 3 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 21–26):
– структуроване завдання (№ 21–24) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав_ла, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
– неструктуроване завдання (№ 25–26) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав_ла, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
структуроване завдання:
0, 1 або 2 бали:
1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;


неструктуроване завдання:
0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 27–28).
Завдання має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів усі етапи розв’язання й обґрунтував їх, зробив_ла посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.
№ 27 оцінюються в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів;

№ 28 оцінюють в 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Математика

Сертифікаційна робота з математики містить 34 завдання. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 67. На виконання сертифікаційної роботи відведено 210 хвилин.

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року отримають оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1–12 балів. Для випускників, які вивчали математику на профільному рівні, у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи з математики. Для тих, хто вивчав математику на рівні стандарту, у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань №1-26, 30, 31.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–16). Завдання має основу та п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав_ла і позначив_ла відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 17–20). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив_ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.0, 1, 2, або 3 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 21–29):
– структуроване завдання (№ 21–24) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав_ла, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
– неструктуроване завдання (№ 25–29) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав_ла, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
структуроване завдання:
0, 1 або 2 бали:
1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;


неструктуроване завдання:
0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 30–34).
Завдання (№30, №31, №32, №34) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання в бланках відповідей Б і В навів_ела усі етапи розв’язання й обґрунтував+ла їх, зробив_ла посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував_ла розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

Завдання №33 має основу та передбачає доведення твердження. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей В навів_ела усі етапи доведення й обґрунтував_ла їх, зробив_ла посилання на використані математичні факти.
№ 30, 34 оцінюють у 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів;

№ 31 оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали;

№ 32 оцінюють у 0, 1 або 2 бали;

№ 33 оцінюють у 0, 1, 2 або 3 бали.

Powered by BetterDocs

БІЦ ДНЗ РЦПО БТ ХО

Бібліотечно-інформаційний центр