Loading...
БІЦ ДНЗ РЦПО БТ ХО > Українська мова та література > Сертифікаційна робота з української мови та української мови і літератури

Сертифікаційна робота з української мови та української мови і літератури

У 2021 році в переліку навчальних предметів, із яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, виокремлюють 1) українську мову та 2) українську мову і літературу. Відтак випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови; сертифікаційну роботу з української мови та літератури.

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2021 році здобудуть повну загальну середню освіту, мають вибрати українську мову як обов’язковий предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Українська мова

Сертифікаційна робота з української мови налічує 40 завдань різних форм. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 74. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Робота складається з двох частин:

 • Частина 1 містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
 • Частина 2 містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

Результат виконання усіх завдань буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та буде використано під час прийому до закладів вищої освіти (конкурсний предмет “українська мова”).

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів (конкурсний предмет «українська мова»).

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року отримають оцінку державної підсумкової атестації з української мови за шкалою 1–12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи з української мови.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–28, 34–39). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав_ла і позначив_ла відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 29–33). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив_ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 40). Завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.від 0 до 20 балів:
теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали; приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали; логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали; висновок: 0, 1 або 2 бали; орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Власне висловлення обсягом до 100 слів або таке, що не відповідає темі буде оцінено в 0 балів.

Українська мова і література

Сертифікаційна робота з української мови і літератури містить 67 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 116. На виконання сертифікаційної роботи відведено 210 хвилин.

 • Частина 1 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
 • Частина 2 «Українська мова» містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
 • Частина 3 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю» містить 3 завдання відкритої форми. Відповіді на ці завдання треба записати в бланку відповідей В.
 • Частина 4 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань частин 2 і 4 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та буде використано під час прийому до закладів вищої освіти (конкурсний предмет “українська мови”).
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти (конкурсний предмет “українська мова і література”).

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Під час визначення результатів з української мови за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань частин 2 і 4. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року отримають оцінку державної підсумкової атестації з української мови за шкалою 1–12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань частин 2 і 4.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20, 25–52, 58–63). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 21-24, 53–57). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник_ця зовнішнього незалежного оцінювання зробив_ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (№64–66).
Завдання має основу та передбачає надання короткої письмової відповіді учасником_цею зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей В за змістом тексту для читання, наведеним у сертифікаційній роботі.
0, 1 або 2 бали:
0 балів – відповіді не надано; 1 бал – надано неповну, часткову відповідь; 2 бали – надано повну, вичерпну відповідь.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 67). Завдання передбачає створення учасником_це зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.від 0 до 20 балів:
теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали; приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали; логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали; висновок: 0, 1 або 2 бали; орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Власне висловлення обсягом до 100 слів або таке, що не відповідає темі буде оцінено в 0 балів.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови зовнішнього незалежного оцінювання

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як викладено в таблиці 1.

КритерійЗмістовий вияв і композиційне оформлення критеріюБали
1. ТезаУчасник вправно формулює тезу2
Учасник не формулює тези вправно1
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі0
2. Аргументи
Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи
2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, у другому аргументі  перефразовано зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези
1
Учасник не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи не є доречними0
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтваОдин з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи іншого виду мистецтва2
Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки
1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним0
3б. Приклад, що є випадком із життя або історичною подієюУчасник наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що є конкретною, локалізованою в часі та просторі2
Немає мотивації наведення такого прикладу; він не конкретизований; у ньому є фактичні помилки1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним0
4. Логічність, послідовністьВисловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає0
5. ВисновокВисновок відповідає запропонованій темі й органічно пов’язаний із тезою, аргументами й прикладами2
Висновок лише частково відповідає тезі або лише частково пов’язаний з аргументами та прикладами1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами0
Таблиця 1

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями ( та ), як викладено в таблицях 2 і 3.

КритерійКількість помилокБали
6а. Орфографія та пунктуація0–14
2–63
7–112
12–161
17 і більше0
Таблиця 2
КритерійКількість помилокБали
6б. Лексика, граматика та стилістика0–14
2–43
5–72
8–101
11 і більше0
Таблиця 2

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

 • у написанні великої літери в складних власних назвах;
 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують як 1 (одну) грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.

Powered by BetterDocs

БІЦ ДНЗ РЦПО БТ ХО

Бібліотечно-інформаційний центр